Papageno Dagbehandeling
Home  ::  Groepen Dagbehandeling  ::  Actueel  ::  Links  ::  Contact

Home

Welkom op de website van Papageno Dagbehandeling Almere.

Soms hebben kinderen bijzondere zorg nodig en kunnen ze bijvoorbeeld (nog) niet naar school. Voor de specifieke begeleiding en behandeling van deze kinderen heeft Triade verschillende centra voor kinderen met een ontwikkelingsvraagstuk.
Zij worden in kleine groepen door een deskundig team begeleid. Vaak is het bij een kind niet altijd direct duidelijk wat er aan de hand is. Speciale observatie en diagnostiek geven hier meer helderheid over. Vanuit deze observaties helpen de pedagogisch medewerkers een kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ze leren hem/haar om te gaan met bijvoorbeeld moeilijk gedrag of in het contact met andere kinderen. Deze hulp wordt vanuit diverse centra geboden. Een van die dagcentra is Papageno in Almere.